Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 09:10 Zarządzenie Nr 161/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
28.12.2012 15:05 Zarządzenie Nr 160/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
28.12.2012 15:04 Zarządzenie Nr 159/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 133/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
28.12.2012 15:03 Zarządzenie Nr 158/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa łazienek i sanitariów w obiekcie Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimu”
28.12.2012 15:02 Zarządzenie Nr 157/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przygotowania decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ciągów ulic: Giserskiej i Rodziny Burczykowskich w Wałbrzychu” zwanego dalej „Zespołem”.
28.12.2012 15:02 Zarządzenie nr 156/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru ETAPU I robót tj. uzyskania przejezdności na zadaniu pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągi drogi powiatowej nr 3397D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”
28.12.2012 15:00 Zarządzenie Nr 155/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji do zakwalifikowania środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do przekazania do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
28.12.2012 14:57 Zarządzenie Nr 154/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: rozliczenia się z pieczęci i pieczątek, kart identyfikacyjnych, legitymacji służbowych i druków ścisłego zarachowania
28.12.2012 14:56 Zarządzenie Nr 153/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
28.12.2012 14:55 Zarządzenie Nr 152/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1 2 3 4 5 6 następna