Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2012 12:14 Uchwała Nr 191/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: Zmiany uchwały nr 08/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom Jednostek Budżetowych do dokonywania przeniesień planów wydatków na 2011 rok
17.01.2012 12:13 Uchwała Nr 190/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: Zmian w budżecie na 2011 rok
17.01.2012 12:12 Uchwała Nr 189/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu
17.01.2012 12:10 Uchwała Nr 188/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
17.01.2012 12:09 Uchwała Nr 187/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego
17.01.2012 12:08 Uchwała Nr 186/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Zmian w budżecie na 2011 rok
17.01.2012 12:07 Uchwała Nr 185/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: Zmian w budżecie na 2011 rok
17.01.2012 12:06 Uchwała Nr 184/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: uzgodnienia nowoprojektowanej kładki dla pieszych nad jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śl. w zakresie powiązania wejścia na kładkę od strony drogi powiatowej nr 3371 D
17.01.2012 11:26 Uchwała Nr 182/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: Zmian w budżecie na 2011 rok
17.01.2012 11:22 Uchwała Nr 181/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: Konkursu na koncepcję promocji „Ziemi Wałbrzyskiej” w kontekście turystyki weekendowej na 2012 rok

1 2 3 4 5 6 następna