Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2012 10:48 Zarządzenie Nr 151/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 47/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18.05.2010 roku w sprawie określenia zasad sporządzania informacji z zakresu zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
05.01.2012 10:47 Zarządzenie Nr 150/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
05.01.2012 10:47 Zarządzenie Nr 149/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 121/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03.11.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
05.01.2012 10:33 Zarządzenie Nr 148/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
05.01.2012 10:31 Zarządzenie Nr 147/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
05.01.2012 10:31 Zarządzenie Nr 146/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
05.01.2012 10:22 Zarządzenie Nr 145/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”.
30.12.2011 14:43 Zarządzenie Nr 144/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru roboty pn. „opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej opartej na bazie danych LPIS dla terenu powiatu wałbrzyskiego”
30.12.2011 14:43 Zarządzenie Nr 143/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 140/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 06.12.2011 roku
30.12.2011 14:42 Zarządzenie Nr 142/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru roboty geodezyjnej pn. „Skanowanie i archiwizacja zasobów geodezyjnych PODGiK”

1 2 3 4 5 6 następna