Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2010 11:54 OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
03.11.2010 08:19 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
29.10.2010 08:17 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zajestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
08.10.2010 14:05 Informacja o pierwszym posiedzeniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
05.10.2010 15:19 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
27.09.2010 11:39 OBWIESZCZENIE Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 września 2010 roku o podziale powiatu na okregi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Wałbrzyskiego