Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2010 13:45 Zarządzenie Nr 02/10 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: przygotowania planu zamówień publicznych
11.01.2011 10:17 Zarządzenie Nr 177/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
11.01.2011 10:16 Zarządzenie Nr 176/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: : zmiany Zarządzenia Nr 138/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
11.01.2011 10:16 Zarządzenie Nr 175/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: : zmiany Zarządzenia Nr 47/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad sporządzania informacji z zakresu zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
11.01.2011 10:14 Zarządzenie Nr 174/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Zespołu ds: 1. Opiniowania, 2. Uzgadniania projektów
11.01.2011 10:14 Zarządzenie Nr 173/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
11.01.2011 10:13 Zarządzenie Nr 172/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont pomieszczeń biurowych i ich przystosowanie na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej zlokalizowanych na parterze budynku powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5 B”
28.12.2010 15:40 171/10 Zarządzenie Nr 171/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont instalacji wielowarstwowych filtrów pośpiesznych w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”
28.12.2010 15:39 170/10 Zarządzenie Nr 170/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont instalacji wielowarstwowych filtrów pośpiesznych w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”
28.12.2010 15:38 169/10 Zarządzenie Nr 169/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

1 2 3 4 5 6 następna