Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2009 12:54 185/08 Uchwała nr 185/08 Zarządu Powiatu z dnia 31.12.2008 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
03.09.2009 12:53 184/08 Uchwała nr 184/08 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2008 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
03.09.2009 12:48 183/08 Uchwała nr 183/08 Zarządu Powiatu z dnia 23.12.2008 w sprawie: wskazania dwóch członków zarządu do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu
03.09.2009 12:47 182/08 Uchwała nr 182/08 Zarządu Powiatu z dnia 23.12.2008 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
03.09.2009 12:46 181/08 Uchwała nr 181/08 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2008 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
03.09.2009 12:45 180/08 Uchwała nr 180/08 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2008 w sprawie: powierzenia Pani Gabrieli Lidenblat pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1
03.09.2009 12:41 179/08 Uchwała nr 179/08 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2008 w sprawie: udzielenia Pani Gabrieli Lindenblat pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1
03.09.2009 12:19 178/08 Uchwała nr 178/08 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2008 w sprawie: udzielenia Pani Gabrieli Lindenblat pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 9 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1
03.09.2009 12:17 177/08 Uchwała nr 177/08 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2008 w sprawie: powierzenia Pani Gabrieli Lindenblat pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1
03.09.2009 12:16 176/08 Uchwała nr 176/08 Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 w sprawie: zmiany Uchwały nr 206/2007 z dnia 13.12.2007 roku, w załączniku Regulamin Organizacyjny PCPR w Wałbrzychu

1 2 3 4 5 6 następna