Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2010 15:14 Zapytanie - z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie:informacji czy Komitet Dorośli dla Dzieci reprezentowany przez Panią Renatę Wierzbicką został zarejestrowany
06.07.2010 09:57 Interpelacja - z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: powołanego Zespołu do zaopiniowania Projektu arkusza pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu na rok szkolny 2010/2011
08.12.2009 14:06 Interpelacja - z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie: udzielenia organizacjom pozarządowym pomocy pozafinansowej
20.11.2009 14:41 Interpelacja - z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie:podania podstaw prawnych pozwalających na wynajem swoich obiektów przez szkoły na terenie Wałbrzycha wraz z podaniem ewentualnej stawki godinowej
20.11.2009 14:39 Interpelacja - z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie: skierowanych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2008 i 2009 spraw do Prokuratury
20.11.2009 14:38 Interpelacja - z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie: spraw skierowanych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w roku 2008 i 2009 wraz z udostępnieniem wyników
17.07.2009 13:33 Interpelacja - z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: udostępnienia w formie pisemnej dokumentów wymienionych w tygodniuku Nowe Wiadomości Wałbrzyskie
08.07.2009 12:31 Interpelacja - z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: protokołu KF.0913-25/2/08, sprawozdania KF.0913-25/8/09 oraz Informacji do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku dot. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
22.06.2009 13:15 Zapytanie - z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu Doradcy ds. polityki społecznej Pani Renaty Chruszcz
22.06.2009 13:12 Zapytanie - z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie: wskazania terminu zakończenia prac "Specjalnej Komisji" powołanej w związku z odrzuceniem wniosków Powiatu Wałbrzyskiego dot. dróg prowadzących do atrakcji turystycznych

1 2 następna