Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2019 12:33 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
15.07.2019 14:54 Ogłoszenie o likwidacji Klub Sportów Górskich
01.07.2019 08:56 Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
01.03.2019 13:02 Wzór - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
14.01.2019 09:24 Uchwała Nr 2/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku.
14.01.2019 09:17 Uchwała Nr 3/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019.
11.01.2019 21:32 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego.
11.01.2019 15:34 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Szczegóły w załącznikach:
29.10.2018 13:41 Uchwała Nr 119/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.10.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
28.08.2018 09:04 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

1 2 3 4 5 6 następna