Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2019 13:38 Uchwała Nr 119/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
21.10.2019 13:33 Uchwała Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Powiecie Wałbrzyskim i jego jednostkach organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.
14.10.2019 14:54 Uchwała Nr 117/2019 zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
14.10.2019 14:51 Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
14.10.2019 14:49 Uchwała Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 października 2019 roku w sprawie uzgodnienia: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gmina Głuszyca.
14.10.2019 14:47 Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 października 2019 roku w sprawie uzgodnienia: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
14.10.2019 14:44 Uchwała Nr 113/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Sierpnica, gmina Głuszyca.
04.10.2019 11:18 Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
04.10.2019 11:14 Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzanie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
04.10.2019 11:10 Uchwała Nr 110/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 października 2019 roku w sprawie Rezygnacji z realizacji projektu pn. "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 2 3 4 5 6 następna