Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2019 10:01 WOS.272.1.15.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.074.986,00 zł
04.09.2019 10:55 WOS.272.10.427.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Założenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT 500 dla obrębów: Nowe Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, Struga i Lubomin przy wykorzystaniu istniejących map rastrowych i sytuacyjno-wysokościowych (tzw. pasmówek) - II postępowanie
20.08.2019 12:36 WOS.272.10.427.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Założenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT 500 dla obrębów: Nowe Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, Struga i Lubomin przy wykorzystaniu istniejących map rastrowych i sytuacyjno-wysokościowych (tzw. pasmówek)
20.08.2019 12:32 WOS.272.10.426.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Założenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT 500 dla obrębów: Golińsk, Łączna, Kowalowa, Różana, Sokołowsko
20.08.2019 12:28 WOS.272.10.424.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostosowanie częściowej numerycznej mapy zasadniczej z terenu powiatu wałbrzyskiego do układu wysokości PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej z układu wysokości PL-KRON86-NH (Kronsztad 86) do układu wysokości PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
13.08.2019 14:36 WIP.7013.18.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy
07.08.2019 12:09 WOS.272.1.14.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta Młynówka w miejscowości Glinno
16.07.2019 14:15 WIP.7134.8.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Oczyszczenie obustronnie skrajni drogowej 48,74 km dróg powiatowych z krzewów, gałęzi i drzew samosiejek
05.07.2019 10:09 WOS.272.10.291.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Walim
26.06.2019 13:19 WOS.272.10.362.2019 OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

1 2 3 4 następna