Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2018 11:46 Uchwała Nr XXXIV/14/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały II/10/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
06.02.2018 11:46 Uchwała Nr XXXIV/15/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
06.02.2018 11:45 Uchwała Nr XXXIV/13/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
06.02.2018 11:44 Uchwała Nr XXXIV/12/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2018 Powiatowemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”.
06.02.2018 11:43 Uchwała Nr XXXIV/11/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji niezbędnych do naliczenia dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
06.02.2018 11:42 Uchwała Nr XXXIV/10/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży.
06.02.2018 11:41 Uchwała Nr XXXIV/9/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.
06.02.2018 11:41 Uchwała Nr XXXIV/8/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
06.02.2018 11:40 Uchwała Nr XXXIV/7/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Stare Bogaczowice budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Nowych Bogaczowicach.
06.02.2018 11:39 Uchwała Nr XXXIV/6/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2882D w Dziećmorowicach.

1 2 następna