Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2019 08:30 Uchwała Nr 154/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskieego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/80/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 w spraie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028
02.01.2019 12:00 Uchwała Nr 153/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.
02.01.2019 11:58 Uchwała Nr 152/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju.
02.01.2019 11:54 Uchwała Nr 151/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju.
21.12.2018 10:41 Uchwała Nr 150/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18.12.2018 roku w sprawie zaopiniowania : „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego ”
21.12.2018 10:36 Uchwała Nr 149/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18.12.2018 roku w sprawie uzgodnienia : „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego ”
21.12.2018 10:33 Uchwała Nr 148/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13.12.2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
21.12.2018 10:27 Uchwała Nr 147/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13.12.2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie Zdrój
21.12.2018 10:25 Uchwała Nr 146/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13.12.2018 roku w sprawie zmian w bużecie na 2018 rok
21.12.2018 10:22 Uchwała Nr 145/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 7.12.2018 roku w sprawie zmian w bużecie na 2018 rok

1 2 3 4 5 6 następna