Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 10:04 Uchwała Nr XXXII/78/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
05.12.2017 10:03 Uchwała Nr XXXII/76/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno-Zdój, w szkołę ponadpodstawową o nazwie Szkoła Policealna z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.
05.12.2017 10:03 Uchwała Nr XXXII/77/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mieroszów zdeponowanego materiału kamiennego wymontowanego w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku stanowiącego istotny komponent historycznego układu urbanistycznego.
05.12.2017 10:02 Uchwała Nr XXXII/75/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, w szkołę ponadpodstawową o nazwie Branżowa Szkoła I Stopnia z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.
05.12.2017 09:59 Uchwała Nr XXXII/74/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Walimiu, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
05.12.2017 09:59 Uchwała Nr XXXII/73/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 z siedzibą przy ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim, w szkołę ponadpodstawową o nazwie Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z siedzibą przy ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim.
05.12.2017 09:58 Uchwała Nr XXXII/72/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2 z siedzibą przy ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim.
05.12.2017 09:58 Uchwała Nr XXXII/71/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Specjalne z siedzibą Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów.
05.12.2017 09:57 Uchwała Nr XXXII/70/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna z siedzibą Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów, w szkołę ponadpodstawową o nazwie Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z siedzibą Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów.
05.12.2017 09:57 Uchwała Nr XXXII/69/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów, w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów.

1 2 następna