Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2017 10:55 Uchwała Nr XXVIII/38/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9.
07.06.2017 10:54 Uchwała Nr XXVIII/37/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Wałbrzyskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.
07.06.2017 10:54 Uchwała Nr XXVIII/36/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej.
07.06.2017 10:46 Uchwała Nr XXVIII/35/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/29/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie prowadzenia obsługi i zarządzania środkami finansowymi Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
07.06.2017 10:43 Uchwała Nr XXVIII/34/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuszyca.
07.06.2017 10:43 Uchwała Nr XXVIII/33/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.
07.06.2017 10:42 Uchwała Nr XXVIII/32/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
07.06.2017 10:42 Uchwała Nr XXVIII/31/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do Naczelnego Sądu Administracyjnego