Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2010 13:42 Interpelacja - z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: prośby do Starosty Wałbrzyskiego o zlożenie zawiadomienia do Prokuratury
17.05.2010 10:45 Interpelacja - z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie: wniosku "Równe szanse - lepsza przyszłość"
17.12.2009 14:30 Zapytanie - z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie: propozycji zmian organizacyjnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
13.03.2009 13:43 Zapytanie - z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie: udostępnienia szczegółowych informacji odnośnie organizacji jednostek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu
13.03.2009 13:45 Zapytanie - z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: przedstawienia na piśmie sprawozdania z audytu jakościowego za zeszły rok
12.03.2009 08:55 Zapytanie - z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: sposobu przebiegu procesu informatyzacji w Starostwie Powiatowym
17.12.2008 13:25 Interpelacja - z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie informowania Radnych o organizacji uroczystości objętych patronatemInterpelacja - z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie informowania Radnych o organizacji uroczystości objętych patronatem
06.09.2008 16:54 Interpelacja - z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nawierzchni na ul. Wyszyńskiego
06.09.2008 16:53 Interpelacja - z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie aplikacji o środki unijne w latach 2007-2013
06.09.2008 16:52 Interpelacja z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie oznaczenia granic obszaru administracyjnego Powiatu Wałbrzyskiego