Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2017 11:03 Uchwała Nr XXV/23/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3375D – ul. Długa w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D – ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach.
09.03.2017 11:03 Uchwała Nr XXV/22/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Miastu Wałbrzych.
09.03.2017 11:02 Uchwała Nr XXV/21/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
09.03.2017 10:57 Uchwała Nr XXV/20/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/74/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na rok 2017 Powiatowemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”.
09.03.2017 10:56 Uchwała Nr XXV/19/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/10/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
09.03.2017 10:56 Uchwała Nr XXV/18/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
09.03.2017 10:55 Uchwała Nr XXV/17/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczawnie-Zdroju
09.03.2017 10:54 Uchwała Nr XXV/16/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu oraz szkół wchodzących w jego skład.
09.03.2017 10:44 Uchwała Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9.