Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2017 12:17 Uchwała Nr XXIV/14/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
26.01.2017 12:16 Uchwała Nr XXIV/13/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju na uchwałę Nr XIV/63/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wraz z odpowiedzią na skargę.
26.01.2017 12:15 Uchwała Nr XXIV/12/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miastu Wałbrzych zmienionej Uchwałą Nr IV/26/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 maja 2013 r.
26.01.2017 12:13 Uchwała Nr XXIV/11/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo- wychowawczej Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju.
26.01.2017 12:12 Uchwała Nr XXIV/10/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
26.01.2017 12:11 Uchwała Nr XXIV/9/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
26.01.2017 12:11 Uchwała Nr XXIV/8/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu oraz szkół wchodzących w jego skład.
26.01.2017 12:10 Uchwała Nr XXIV/7/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9.
26.01.2017 12:10 Uchwała Nr XXIV/6/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Wałbrzychu, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu oraz szkół wchodzących w jego skład.
26.01.2017 12:10 Uchwała Nr XXIV/5/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Wałbrzychu, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9.

1 2 następna