Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 13:23 Uchwała Nr 178/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.
29.12.2017 13:20 Uchwała Nr 177/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.
29.12.2017 11:42 Uchwała Nr 176/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju.
29.12.2017 11:40 Uchwała Nr 175/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu "Boże Narodzenie w Powiecie Wałbrzyskim".
29.12.2017 11:39 Uchwała Nr 174/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu.
29.12.2017 11:36 Uchwała Nr 173/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku.
29.12.2017 11:32 Uchwała Nr 172/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: uzgodnienia : " Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca".
29.12.2017 11:29 Uchwała Nr 171/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie: zmain w budźecie na 2017 rok.
15.12.2017 10:10 Uchwała Nr 170/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalno- sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2017.
15.12.2017 10:07 Uchwała Nr 169/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Wałbrzyskiego przy al. Wyzwolenia 20 i 22a w Wałbrzychu do rokowań z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

1 2 3 4 5 6 następna