Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2017 11:35 BOS.272.1.25.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona budynków: Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu, Straży Granicznej w Golińsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b
16.11.2017 09:35 BOS.272.1.24.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty remontowe elementów dróg powiatowych
16.11.2017 09:33 BOS.272.1.23.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg
15.11.2017 12:26 BOS.272.1.22.2017 OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU - Roboty remontowo – utrzymaniowe na obiektach inżynieryjnych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
15.11.2017 12:24 BOS.272.1.21.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
09.11.2017 08:15 BOS.272.10.783.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem
08.11.2017 09:47 BOS.272.1.20.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sprzątanie budynków: siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b
31.10.2017 12:39 BOS.272.1.19.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł
30.10.2017 13:30 WIP.7013.30.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż barier chodnikowych U-12a przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie
20.10.2017 13:41 BOS.272.10.777.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej - byłej drogi wojewódzkiej nr 380 na terenie gmin Głuszyca i Mieroszów oraz dróg powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce w sezonie zimowym 2017/2018

1 2 3 4 5 następna