Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 15:19 Uchwała Nr XXIII/86/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na I półrocze 2017 roku.
21.12.2016 15:19 Uchwała Nr XXIII/87/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
21.12.2016 15:18 Uchwała Nr XXIII/84/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/70/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.
21.12.2016 15:18 Uchwała Nr XXIII/85/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
21.12.2016 15:17 Uchwała Nr XXIII/83/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
21.12.2016 15:17 Uchwała Nr XXIII/82/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego w zakresie pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór.
21.12.2016 15:16 Uchwała Nr XXIII/81/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Stare Bogaczowice realizacji zadania publicznego w zakresie pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Stare Bogaczowice.
21.12.2016 15:16 Uchwała Nr XXIII/80/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego w zakresie pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
21.12.2016 15:15 Uchwała Nr XXIII/79/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Walim realizacji zadania publicznego w zakresie pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Walim.
21.12.2016 15:00 Uchwała Nr XXIII/78/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/21/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku (za zm.) w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

1 2 następna