Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 11:08 Uchwała Nr XIX/61/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
06.10.2016 11:08 Uchwała Nr XIX/60/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego .
06.10.2016 11:07 Uchwała Nr XIX/59/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
06.10.2016 11:07 Uchwała Nr XIX/58/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
06.10.2016 11:06 Uchwała Nr XIX/57/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i wyłączenia dróg z użytkowania .
06.10.2016 11:05 Uchwała Nr XIX/56/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
06.10.2016 11:05 Uchwała Nr XIX/55/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa – Gorc w latach 2016-2017.
06.10.2016 11:03 Uchwała Nr XIX/54/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.
06.10.2016 10:47 Uchwała Nr XIX/53/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.