Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 11:52 Uchwała Nr XVIII/52/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałbrzyskiego.
07.09.2016 11:51 Uchwała Nr XVIII/51/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
07.09.2016 11:51 Uchwała Nr XVIII/50/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego.
07.09.2016 11:50 Uchwała Nr XVIII/49/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
01.07.2016 08:46 Uchwała Nr XVIII/48/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży.
01.07.2016 08:45 Uchwała Nr XVIII/47/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2016 roku.
01.07.2016 08:44 Uchwała Nr XVIII/46/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Walim wykonania dokumentacji dla zadania związanego z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3375 D – ul. Długa w Walimiu.
01.07.2016 08:43 Uchwała Nr XVIII/45/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju na bezczynność Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
01.07.2016 08:41 Uchwała Nr XVIII/44/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/21/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
01.07.2016 08:40 Uchwała Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego.

1 2 następna