Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2016 14:18 Uchwała Nr XVII/40/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:17 Uchwała Nr XVII/39/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie – Zdroju przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:16 Uchwała Nr XVII/38/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:16 Uchwała Nr XVII/37/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej z Technikum z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 do Technikum w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 oraz likwidacji technikum z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy u. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:15 Uchwała Nr XVII/36/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Szczawnie – Zdroju przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:15 Uchwała Nr XVII/35/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:13 Uchwała Nr XVII/34/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
30.05.2016 14:12 Uchwała Nr XVII/33/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/17/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziećmorowicach.
30.05.2016 14:11 Uchwała Nr XVII/32/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.
30.05.2016 14:07 Uchwała Nr XVII/31/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

1 2 następna