Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2017 11:38 Uchwała Nr 172/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.
03.01.2017 11:36 Uchwała Nr 171/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.
30.12.2016 10:10 Uchwała Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2017 roku
30.12.2016 09:57 Uchwała Nr 169/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2016 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu
30.12.2016 09:49 Uchwała Nr 168/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2016 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu
20.12.2016 09:48 Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
20.12.2016 09:45 Uchwała Nr 166/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Panin Reginie Walkowicz-Kocik pełnomocnictwa do zawierania i podisywania umów związanych z działalnością Domun Dziecka w Jedlinie- Zdroju w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
20.12.2016 09:42 Uchwała Nr 165/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Suchockiej pełnomocnictwa do zawierania i podpisywania umów związanych z dxziałalnościąm Domu Dziecka "Catharina" w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
20.12.2016 09:34 Uchwała Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Panu Markowi Śpiewakowi pełnomocnictwa do zawierania i podipisywania umów związanych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
20.12.2016 09:28 Uchwała Nr 163/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marciniak pełnomocnictwa do zawierania i podpisywania umów związanych z działalnością Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

1 2 3 4 5 6 następna