Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2016 11:49 OR.272.9.46.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12,13 w Jedlinie Zdrój – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”
26.01.2016 15:53 OR.272.9.17.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa kserokopiarek
26.01.2016 09:29 OR.272.9.63.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Koszenie traw w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
25.01.2016 14:04 OR.272.9.57.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
22.01.2016 10:20 OR.272.9.53.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
22.01.2016 09:03 OR.272.9.23.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa dwóch samochodów mikrobusów. Uwaga! ofertę można złożyć również na dostawę jednego pojazdu.
20.01.2016 14:39 OR.272.9.46.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12,13 w Jedlinie Zdrój – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”
13.01.2016 13:19 OR.272.9.24.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew
13.01.2016 11:10 OR.272.9.14.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z analizą sytuacyjną, ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz opracowaniem wniosku dotacyjnego z całą wymaganą dokumentacją do działania RPO WD 3.1 w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Walim, Stare Bogaczowice i Czarny Bór
13.01.2016 08:50 OR.272.9.23.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa dwóch samochodów - mikrobusów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna