Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2016 12:44 BOS.272.1.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i powiatowych jednostek organizacyjnych
18.03.2016 12:20 BOS.272.1.2.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
18.03.2016 07:39 DDC 8230/70/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa gazu płynnego propan wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowej
04.03.2016 13:15 BOS.272.1.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 5.000.000,00 zł
12.02.2016 09:27 OR.272.9.106.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
09.02.2016 09:41 OR.272.9.53.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
09.02.2016 08:47 OR.272.9.14.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z analizą sytuacyjną, ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz opracowaniem wniosku dotacyjnego z całą wymaganą dokumentacją do działania RPO WD 3.1 w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Walim, Stare Bogaczowice i Czarny Bór
08.02.2016 14:19 WIP.7013.14.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3366 D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce".
03.02.2016 09:11 OR.272.9.81.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – etap I
02.02.2016 14:31 OR.272.9.23.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zadanie 1: Dostawa samochodu – mikrobusu przystosowanego do przewozu 9 osób, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle”, Zadanie 2: Dostawa samochodu – mikrobusu przystosowanego do przewozu 9 osób, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup samochodu – busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju”, OFERTĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ NA DOSTAWĘ JEDNEGO LUB DWÓCH POJAZDÓW

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna