Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2016 14:04 BOS.272.9.536.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie pięcioletniego przeglądu obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane, znajdujących się na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
05.09.2016 12:45 BOS.272.9.487.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju
25.08.2016 12:49 BOS.272.9.462.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie peronów z kostki granitowej i betonowej na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski
24.08.2016 14:48 BOS.272.9.459.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przyszłego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny”, w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”
17.08.2016 15:03 BOS.272.1.17.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze
25.07.2016 10:48 BOS.272.1.17.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i powiatowych jednostek organizacyjnych
18.07.2016 11:21 BOS.272.1.16.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku – od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów
13.07.2016 08:08 WIP.7013.30.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3375 D z Walimia do Glinna- gm .Walim
08.07.2016 12:04 BOS.272.1.15.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór
07.07.2016 13:48 BOS.272.9.330.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna