Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2015 10:39 Uchwała Nr XI/68/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej obsługi finansowo- księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
03.11.2015 10:38 Uchwała Nr XI/67/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie –Zdroju przy ul. Kolejowej 2 i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu.
03.11.2015 10:37 Uchwała Nr XI/66/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) (+rozstrzygnięcie nadzorcze dot. §12)
03.11.2015 10:36 Uchwała Nr XI/65/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze Powiatu Wałbrzyskiego.
03.11.2015 10:36 Uchwała Nr XI/64/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
03.11.2015 10:35 Uchwała Nr XI/63/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
03.11.2015 09:22 Uchwała Nr XI/62/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa –Gorc w latach 2015-2016.
03.11.2015 09:21 Uchwała Nr XI/61/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
03.11.2015 09:19 Uchwała Nr XI/60/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.