Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2020 13:41 ZAB.6743.57.2020 budowa domu jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na dz nr 844/33 obr nr 0003 Boguszów, gm. Boguszów-Gorce
03.03.2020 13:40 ZAB.6743.62.2020 budowa sieci gazowej s/c w ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach na działkach nr 231/5, 231/21, 231/45, 231/46, 231/50, 247/1 obr nr 0002 Gorce
03.03.2020 13:36 ZAB.6743.36.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia, ul. Pocztowa (dz. nr 48/1 obr. 0007 Sokołowsko)
02.03.2020 22:33 ZAB.6743.55.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17, obr. 1 Kamieńsk)
03.02.2020 21:49 ZAB.6743.32.2020 Zgłoszenie z projektem - przebudowa sieci gazowej n/c w 1 Maja w Boguszowie- Gorcach na działkach nr dz. nr 509 obr nr 0003 Boguszów, dz. nr 105, 88, 89, 102 obr nr 0007 Kuźnice Świdnickie
31.01.2020 13:01 ZAB.6743.30.2020 Zgłoszenie z projektem - budowa oświetlenia ulicznego Łączna dz. nr 329 obr nr 0002 Gorce, dz. nr 44/1 obr nr 0003 Boguszów
31.01.2020 12:56 ZAB.6743.26.2020 Zgłoszenie z projektem - budowa oświetlenia ulicznego ul. Dolna, dz. nr 342, 329, 318/2 obr nr 0001 Mieroszów 1
21.01.2020 19:03 ZAB.6743.9.2020 Zgłoszenie z projektem - Remont stacji transformatorowej 20/04 kV nr WBW31121 TYPU KONTENEROWEGO
05.12.2019 11:54 ZAB.6743.518.2019 Zgłoszenie z projektem - Budowa sieci gazowej śr. ciśn. ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 88/32, 88/46, 89/26, 89/18, 89/25, obr. 3 Glinica)
05.12.2019 11:51 ZAB.6743.517.2019 Zgłoszenie z projektem - Budowa sieci gazowej śr. ciśn. ul. Sportowa w Czarnym Borze (dz. nr 22/1, 29/43, 29/35, 681/5, obr. 2 Czarny Bór)

1 2 3 4 5 6 następna