Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2015 15:11 Uchwała Nr VII/32/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałbrzyskiego.
06.05.2015 15:06 Uchwała Nr VII/31/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 do Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
06.05.2015 15:02 Uchwała Nr VII/30/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczawnie-Zdroju.
06.05.2015 15:00 Uchwała Nr VII/29/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
06.05.2015 14:58 Uchwała Nr VII/28/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
06.05.2015 14:57 Uchwała Nr VII/27/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Głuszyca na realizację zadań własnych gminy z zakresu dróg publicznych.
06.05.2015 14:56 Uchwała Nr VII/26/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadań własnych gminy.
06.05.2015 14:55 Uchwała Nr VII/25/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Czarny Bór na realizację zadań własnych z zakresu dróg publicznych.
06.05.2015 14:54 Uchwała Nr VII/24/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
06.05.2015 14:52 Uchwała Nr VII/23/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian budżecie na 2015 rok.

1 2 następna