Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2015 12:55 OR.272.9.669.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym (rozbudowa infrastruktury sieci komputerowej o obsługę finansową podległych jednostek)
01.12.2015 15:24 OR.272.9.661.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie budynków siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 w Wałbrzychu
10.11.2015 07:46 OR.272.9.616.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności działek w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
05.11.2015 09:21 OR.272.9.608.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie powiatu wałbrzyskiego
27.10.2015 09:19 OR.272.9.581.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
22.10.2015 13:50 OR.272.9.566.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa zbiorów audiowizualnych w ramach zadania pn. Zakup zbiorów bibliotecznych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Biblioteka pod Atlantami
19.10.2015 13:44 OR.272.9.557.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
19.10.2015 10:44 OR.272.1.23.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
07.10.2015 14:30 OR.272.9.549.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym
29.09.2015 08:56 OR.272.9.530.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kolce, gm. Głuszyca.

1 2 3 4 5 6 następna