Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2014 12:26 OR.272.9.432.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa
17.09.2014 12:26 WS.042.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zredagowanie i wydruk artykułu prasowego dla projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim w ramach Priorytetu 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
12.09.2014 09:53 WS.042.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i posadowienie w gruncie tablicy informacyjnej dla projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa kolonia 9, Walim w ramach Priorytetu 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
10.09.2014 14:18 OR.272.9.393.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu informatycznego
10.09.2014 12:45 OR.272.1.18.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki – od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250
08.09.2014 10:59 OR.272.1.17.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych
27.08.2014 08:54 OR.272.1.16.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim
21.08.2014 07:57 OR.272.9.373.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3367D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór”.
20.08.2014 09:58 OR.272.9.370.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie audytu energetycznego dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny).
20.08.2014 08:04 OR.272.9.369.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie 6 operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna