Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2014 12:45 OR.272.9.533.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
02.12.2014 13:26 OR.272.9.545.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
26.11.2014 10:09 OR.272.9.540.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie budynków siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 w Wałbrzychu
19.11.2014 14:15 OR.272.9.533.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
14.11.2014 12:14 OR.272.9.520.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont nawierzchni bitumicznych oraz elementów dróg na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
10.11.2014 14:08 WS.042.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i posadowienie w gruncie jednostronnej tablicy pamiątkowej, jako element promocyjno-informacyjny dla projektu pn. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, ul. Nowa Kolonia 9, Walim w ramach Priorytetu 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2014 13:24 OR.272.9.466.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28
24.10.2014 10:47 OR.272.9.482.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej
21.10.2014 15:44 OR.272.9.471.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont nawierzchni bitumicznych oraz elementów dróg na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
20.10.2014 15:00 OR.272.9.466.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28

1 2 3 4 5 6 następna