Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 09:23 Uchwała Nr XXXII/84/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
11.01.2013 09:22 Uchwała Nr XXXII/83/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
11.01.2013 09:21 Uchwała Nr XXXII/82/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/53/2012 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.09.2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
11.01.2013 09:21 Uchwała Nr XXXII/81/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/52/2012 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.09.2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
11.01.2013 09:20 Uchwała Nr XXXII/80/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2012 roku wraz z upływem roku budżetowego
11.01.2013 09:20 Uchwała Nr XXXII/79/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/68/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
11.01.2013 09:18 Uchwała Nr XXXII/78/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
11.01.2013 09:17 Uchwała Nr XXXII/77/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok