Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2012 07:54 Uchwała Nr III/9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 stycznia 2012 roku
13.01.2012 08:32 Uchwała Nr XIV/127/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2012 rok
13.01.2012 08:30 Uchwała Nr XIV/126/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na I półrocze 2012 roku
13.01.2012 08:28 Uchwała Nr XIV/125/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia przyznania mienia oraz należności i zobowiązań zlikwidowanej jednostki budżetowej Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy w Wałbrzychu
13.01.2012 08:24 Uchwała Nr XIV/124/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
13.01.2012 08:08 Uchwała Nr XIV/123/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
13.01.2012 07:59 Uchwała Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
13.01.2012 07:57 Uchwała Nr XIV/121/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
13.01.2012 07:54 Uchwała Nr XIV/120/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają w 2011 roku wraz z upływem roku budżetowego
13.01.2012 07:50 Uchwała Nr XIV/119/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

1 2 następna