Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2011 12:25 Uchwała Nr XIII/117/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Ryszarda Kułaka
05.12.2011 12:19 Uchwała Nr XIII/116/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: powierzenia Gminie Głuszyca utrzymania zimowego drogi powiatowej nr 3378 D w Głuszycy w sezonie zimowym 2011-2012
05.12.2011 12:17 Uchwała Nr XIII/115/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym
05.12.2011 12:08 Uchwała Nr XIII/114/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Dzałalności Pożytku Publicznego
05.12.2011 12:03 Uchwała Nr XIII/113/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: powierzenia w 2012 rokuGminie Wałbrzych prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej
05.12.2011 11:58 Uchwała Nr XIII/112/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/76/11 z dnia czerwca 2011 roku
05.12.2011 11:56 Uchwała Nr XIII/111/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
05.12.2011 11:54 Uchwała Nr XIII/110/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok
05.12.2011 11:48 Uchwała Nr XIII/109/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr V/40/11 z dnia 30 marca 2011 roku