Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2011 11:55 VII/62/11 Uchwała Nr VII/62/11 z dn. 24 maja.2011 roku w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
26.05.2011 11:54 VII/61/11 Uchwała Nr VII/61/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Teatru Dramatycznego
26.05.2011 11:52 VII/60/11 Uchwała Nr VII/60/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana prof. dr hab. n. med. S.Suchockiego
26.05.2011 11:50 VII/59/11 Uchwała Nr VII/59/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana T. Skrężyny
26.05.2011 11:49 VII/58/11 Uchwała Nr VII/58/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu
26.05.2011 11:45 VII/57/11 Uchwała Nr VII/57/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 7
26.05.2011 11:14 VII/56/11 Uchwała Nr VII/56/11 20 maja 2011 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu
26.05.2011 11:07 VII/55/11 Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Specjalnym Ośrodku. Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle
26.05.2011 10:58 VII/54/11 Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: założenia, w Specjalnym Ośrodku. Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących