Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2011 11:14 V/48/11 Uchwała Nr V/48/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: powolania Skarbnika Powiatu Wałbrzyskiego
04.04.2011 11:13 V/47/11 Uchwała Nr V/47/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: odwolania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Wałbrzyskiego
04.04.2011 11:06 V/46/11 Uchwała Nr V/46/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Kubickiego na działania Dyrektora ZS Nr 4 w Wałbrzychu
04.04.2011 11:04 V/45/11 Uchwała Nr V/45/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku
04.04.2011 11:03 V/44/11 Uchwała Nr V/44/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Miastem Nechanice
04.04.2011 11:01 V/43/11 Uchwała Nr V/43/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Miastem Mezimesti
04.04.2011 10:58 V/42/11 Uchwała Nr V/42/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
04.04.2011 10:49 V/41/11 Uchwała Nr V/41/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: określenia zadań powiatu, na które przeznaczone sa środki z PFRON w 2011 roku
04.04.2011 10:40 V/40/11 Uchwała Nr V/40/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
04.04.2011 10:38 V/39/11 Uchwała Nr V/39/11 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

1 2 następna