Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2011 14:58 IV/36/10 Uchwała Nr IV/36/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego Panem Longinem Rosiakiem
18.02.2011 14:57 IV/35/10 Uchwała Nr IV/35/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 r.
18.02.2011 14:54 IV/34/10 Uchwała Nr IV/34/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na I półrocze 2011 roku
18.02.2011 14:53 IV/33/10 Uchwała Nr IV/33/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010 r.
18.02.2011 14:51 IV/32/10 Uchwała Nr IV/32/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Adama Kmocha na działania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
18.02.2011 14:50 IV/31/10 Uchwała Nr IV/31/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego
18.02.2011 14:48 IV/30/10 Uchwała Nr IV/30/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego
18.02.2011 14:47 IV/29/10 Uchwała Nr IV/29/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
18.02.2011 14:45 IV/28/10 Uchwała Nr IV/28/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.
18.02.2011 14:43 IV/27/10 Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

1 2 następna