Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2010 13:28 XLVI/50/10 Uchwała Nr XLVI/50/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: powierzenia Gminie Głuszyca utrzymania zimowego części drogi powiatowej nr 3378 D w Głuszycy w sezonie zimowym 2010-2011
17.11.2010 13:26 XLVI/49/10 Uchwała Nr XLVI/49/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.
17.11.2010 13:23 XLVI/48/10 Uchwała Nr XLVI/48/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wałbrzychu
17.11.2010 13:19 XLVI/47/10 Uchwała Nr XLVI/47/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/69/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 14 w Wałbrzychu
17.11.2010 13:12 XLVI/46/10 Uchwała Nr XLVI/46/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia na 2011 rok programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
17.11.2010 13:10 XLVI/45/10 Uchwała Nr XLVI/45/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
17.11.2010 13:07 XLVI/44/10 Uchwała Nr XLVI/44/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/2/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010r.
17.11.2010 13:05 XLVI/43/10 Uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok