Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2009 14:41 XXXII/48/09 Uchwała nr XXXII/48/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: planów pracy stałych Komisji rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2009 roku
20.07.2009 14:37 XXXII/47/09 Uchwała nr XXXII/47/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XI/19/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia publicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu w publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych
20.07.2009 14:32 XXXII/46/09 Uchwała nr XXXII/46/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały XXXIV/99/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2
20.07.2009 14:29 XXXII/45/09 Uchwała nr XXXII/45/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/23/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia publicznej szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół Technicznych im. Maksymiliana Tytusa Huberta w publiczna szkołę ponadgimnazjalną
20.07.2009 14:25 XXXII/44/09 Uchwała nr XXXII/44/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/22/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia publicznej szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 4 w publiczna szkołę ponadgimnazjalną
20.07.2009 14:17 XXXII/43/09 Uchwała nr XXXII/43/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród
20.07.2009 14:12 XXXII/42/09 Uchwała nr XXXII/42/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały XXIX/21/09 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
20.07.2009 13:58 XXXII/41/09 Uchwała nr XXXII/41/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów