Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2009 13:31 XXVII/16/09 Uchwała Nr XXVII/16/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania pełnych składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego
11.03.2009 12:30 XXVII/15/09 Uchwała Nr XXVII/15/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnej Agmnieszki Chrzanowskiej
11.03.2009 12:25 XXVII/14/09 Uchwała Nr XXVII/14/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: zamiaru likwidacji szkół, kierunków kształcenia zawodowego oraz profili kształcenia ogólnozawodowego wchodzących w skład szkół ponadgimnazjalnych Pwiatu Wałbrzyskiego
11.03.2009 11:48 XXVII/13/09 Uchwała Nr XXVII/13/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
11.03.2009 11:45 XXVII/12/09 Uchwała Nr XXVII/12/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/106/05 Rady Powiatu Wałbryskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w naude dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski
11.03.2009 11:42 XXVII/11/09 Uchwała Nr XXVII/11/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: nabycia prawa prez Starostę Wałbrzyskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok oraz wpłaty nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej
11.03.2009 11:38 XXVII/10/09 Uchwała Nr XXVII/10/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
11.03.2009 11:29 XXVII/9/09 Uchwała Nr XXVII/9/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego - w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok