Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2020 15:17 Uchwała Nr 145/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok.
28.07.2020 15:07 Uchwała Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.
28.07.2020 15:06 Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Ozimek - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju.
28.07.2020 15:05 Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Omyle - Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
28.07.2020 15:04 Uchwała Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: zamiaru podjęcia uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
28.07.2020 15:02 Uchwała Nr 140/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi stanowiącej działkę nr 305 Obręb nr 1 Szczawno - Zdrój do kategorii dróg gminnych.
28.07.2020 15:00 Uchwała Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
28.07.2020 14:55 Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia dyrektorowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji wniosku o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
23.07.2020 08:12 Uchwała Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.
23.07.2020 08:09 Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej ulicy Saperów w miejscowości Szczawno-Zdrój kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

1 2 3 4 5 6 następna