Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2020 08:43 WIP.7013.17.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3364 D Kowalowa – Sokołowsko w obrębie wiaduktu kolejowego
17.07.2020 10:27 WOS.272.1.8.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – nazwa projektu „Bez barier otwarci na Świat”
14.07.2020 10:56 WOS.272.10.75.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
13.07.2020 12:36 WOS.272.1.7.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu wałbrzyskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie zadania nr 7
01.07.2020 11:15 WOS.272.10.75.2020 WOS.272.10.75.2020 - Utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
05.06.2020 10:16 WOS.272.1.5.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca – Etap II
03.06.2020 14:13 WOS.272.1.6.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle
21.05.2020 11:53 WOS.272.10.230.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie modernizacji EGiB dla gminy Walim jako część zadania pod nazwą: Modernizacja Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGiB) dla gmin powiatu wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach platformy PEUG (II postępowanie)
11.05.2020 15:11 WOS.272.10.233.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Założenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT 500 oraz uzupełnienie numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS o budynki dla jednostki ewidencyjnej Stare Bogaczowice
07.05.2020 13:52 WOS.272.10.230.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie modernizacji EGiB dla gminy Walim jako część zadania pod nazwą: "Modernizacja Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGiB) dla gmin powiatu wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach platformy PEUG"

1 2 3 następna