Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2019 09:40 Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
23.09.2019 09:36 Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Dziecka w Jedlinie- Zdroju.
12.09.2019 11:23 Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok.
12.09.2019 11:15 Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I I )."
12.09.2019 11:11 Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I )."
12.09.2019 11:08 Uchwała Nr 101 /2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I )."
12.09.2019 11:03 Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec."
09.09.2019 11:48 Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
02.09.2019 08:45 Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie Uzgodnienia Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice.
27.08.2019 09:39 Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i /regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna