Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2019 15:04 Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
27.11.2019 15:01 Uchwała Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawieustalenia minimalnych stawek czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność powiatu przy Al. Wyzwolenia 20 w Wałbrzychu do rokowań z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
20.11.2019 11:39 Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
20.11.2019 11:32 Uchwała Nr 133/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
20.11.2019 11:16 Uchwała nr 132/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu do rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu.
13.11.2019 13:07 Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
13.11.2019 13:05 Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 listopada 2-019 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029 Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
13.11.2019 13:03 Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
13.11.2019 12:58 Uchwała Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do czynności polegającej na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
13.11.2019 12:47 Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji środka trwałego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna