Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 08:50 Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wałbrzyskiego na lata 2019- 2028.
30.12.2019 08:42 Uchwała Nr 155/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
18.12.2019 14:02 Uchwała Nr 154/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
18.12.2019 13:59 Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2020.
18.12.2019 13:55 Uchwała Nr 152/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku.
18.12.2019 13:48 Uchwała Nr 151/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
18.12.2019 13:44 Uchwała Nr 150/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
18.12.2019 13:41 Uchwała Nr 149/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
18.12.2019 13:38 Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
18.12.2019 13:34 Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Wałbrzyskiego w 2019 roku.

1 2 3 4 5 6 następna