Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, z siedzibą w Wałbrzychu, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Lotniczy Piknik Wakacyjny”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie do 05 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 27 lutego 2020 r. - może zgłosić uwagi dotyczące oferty: a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych. - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Data publikacji:27.02.2020 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Sumera
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Lewandowska
Data aktualizacji:27.02.2020 09:16