Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia Kaczor Boks Team, z siedzibą w Boguszowie-Gorcach złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie do 03 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 25 lutego 2020 r. - może zgłosić uwagi dotyczące oferty: a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewelina Ciepłucha
Data publikacji:25.02.2020 15:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Sumera
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewelina Ciepłucha
Data aktualizacji:25.02.2020 15:01