Anna Gromniak 20.11.2018 11:33 wersja do wydruku

Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu

Przedmiot działania:

 1. założenia do budżetu powiatu,
 2. ocena projektu budżetu powiatu i jego zmian  w roku budżetowym,
 3. opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat oraz uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
 4.  analiza i sporządzanie informacji o sytuacji finansowej powiatu,
 5. ocena systemów finansowania powiatowych jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania,
 6. opiniowanie projektów prawa miejscowego w tym statutu powiatu,
 7. opiniowanie uchwał dotyczących przystąpienia do związków, porozumień i stowarzyszeń,
 8. opiniowanie zasad funkcjonowania oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
 9. opiniowanie spraw związanych z transportem i drogami publicznymi a także spraw dotyczących geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami i administracji architektoniczno – budowlanej.
 10. opiniowanie spraw dotyczących utrzymywania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 1. Wawrzyniak Sylwestra – przewodnicząca komisji

 2. Skrzyniarz Stanisław – wiceprzewodniczący komisj

 3. Buzarewicz Jarosław – członek komisji

 4. Bukowska Ramona- członek komisji

 5. Dorosz Ewa – członek komisji

 6. Kazek Łukasz – członek komisji

 7. Kwiatkowski Krzysztof – członek komisji

 8. Frankowska Iwona – członek komisji

 9. Górski Leonard – członek komisji

 10. Masiuk Marek – członek komisji

 11. Orpel Kamil – członek komisji

 12. Pol Piotr – członek komisji

 13. Potapowicz Mirosław – członek komisji

 14. Woźniak Jolanta – członek komisji

 15. Uchmanowicz Bogusław - członek komisji

 

Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

Przedmiot działania:

 1.  edukacja publiczna,
 2.  kultura i ochrona dóbr kultury,
 3. ochrona zdrowia,
 4.  pomoc społeczna,
 5. wspieranie osób niepełnosprawnych,
 6. polityka prorodzinna,
 7. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 8.  ochrona praw konsumenta, 
 9. dbałość o bezpieczeństwo obywateli,
 10. ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 11. opiniowanie spraw dotyczących współpracy z jednostkami samorządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi,
 12. turystyka i promocja powiatu.
 13. opiniowanie skarg i wniosków w zakresie merytorycznym Komisji.

Skład osobowy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu:

 1. Zdeb Adam – przewodniczący komisji

 2. Kwiatkowski Krzysztof – członek komisji

 3. Frankowska Iwona – członek komisji

 4. Bukowska Ramona – członek komisji

 5. Buzarewicz Jarosław - członek komisji

 6. Dorosz Ewa – członek komisji

 7. Górski Leonard – członek komisji

 8. Kazek Łukasz – członek komisji

 9. Pol Piotr – członek komisji

 10. Potapowicz Mirosław – członek komisji

 11. Skrzyniarz Stanisław – członek komisji

 12. Stochaj Bogdan – członek komisji

 13. Woźniak Jolanta – członek komisji

 14. Uchmanowicz Bogusław- członek komisji

 

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: Kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1. Stochaj Bogdan – przewodniczący komisji

 2. Bukowska Ramona – sekretarz komisji

 3. Pol Piotr – członek komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Przedmiot działania: rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

 

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Górski Leonard – przewodniczący komisji

 2. Buzarewicz Jarosław – członek komisji

 3. Orpel Kamil – członek komisji

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zakres ich działania
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Informację opublikował:Anna Gromniak
Data publikacji:20.11.2018 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Gromniak
Data aktualizacji:03.06.2020 14:03